SUB 11 STHLM


Målsättning:

1. Säkerhet, dvs att gruppen kör säkert och att vi undviker olyckor genom att vi cyklar
säkert, snyggt och tydligt i klungan
2. Måltid (totaltid 11h) med liten marginal 10:55, snitthastighet c: a 32 km/h (stopptid ca: 32 min
3. Hela gruppen skall med i mål
4. Klara tiden med större marginal

Träning

- Vi tränar gruppen lördag förmiddagar (alt. söndagar), prel.från 6 april för att cykla ihop
gruppen. Planerat c: a 10 gemensamma träningar.
- Uppnår minst 200 tränings mil inför VR24.
- Eget ansvar att sköta vinterträningen.
- Utgångspunkt Vikskolan, Brostugan men även andra.
- Lördag/söndag: 80-120 km. Övrig träning med Fredrikhofs övriga träningar
- Prel start för gemensama träningar 6 april.
- Ev träningslopp Siljan runt 16 mil (ej obligatoriskt)

Ledarnas förväntningar på deltagarna:

Det slutliga laget kommer tas ut av ledarna, Lars-Ola Lundqvist och Jörgen Tisell
Vi söker cirka 25 cyklister som är
- Vana att cykla i grupp
- Har genomfört minst en Vätternrundan
- Kan hålla överenskommen genomsnittlig fart i slutet av perioden inför VR24
- Lagspelare med ett glatt humör och en positiv syn på gruppcykling
- Vi vill att du deltar på minst 5 gemensamma träningar.

Ledarna

Huvudledare Lars-Ola Lundqvist
Började cykla med Fredrikshof 2014
2016 SUB 11
2017 SUB 10:30 som hjälpledare
2017 Gick ledarutbildningen
2018 Ledare VR SUB 9 GT
2019 Ledare VR SUB 8.30
2021 Ledare VR SUB 10
2023 Ledare HV SUB-5
Cyklar landsväg med Fredrikshof Nacka Värmdö och Brostugan,
Ledare Nacka Värmdö och Brostugan
Cyklar ca 900 mil/år

Ledare Jörgen Tisell
Började cykla med Fredrikshof 2017. Genomfört 7 svenska klassiker, dvs 7 Vätternrundor.
Cyklat bl.a. SUB-11 VR 2019 (297 km) 10:22, SUB-11 VR 2021 (315 km) 11:21. Har i år cyklat över 300
mil.

Detaljer

Var  Annan anläggning
Aktivitet startar  sön 1 okt 2023 (v. 39)
Aktivitet slutar  sön 1 sep 2024 (v. 35)
Kostnad
  • 0,00 kr
Status  Stängd
Bokning
  • Stängd