Säkerhet

Säkerhet

 

Fredrikshof har kanske Stockholms säkraste träningar, sett till antalet cyklister och träningspass per vecka. Vi har en särskild kommitté utsedd för att dokumentera och följa upp incidenter och olyckor då de olyckan ändå varit framme på ett träningstillfälle.

Fredrikshof CK har ett pågående arbete med att kartlägga de olyckor som sker i samband med våra officiella träningar. Tanken med detta projekt är att se om vi kan bygga upp kunskap om när, var och hur dessa olyckor sker. Om vi märker att det finns en överrepresentation av olyckor under vissa förhållanden kommer vi att komma ut med rekommendationer för att motverka kommande olyckor. Vi önskar alla att olyckstillbuden ska vara så få som möjligt och förhoppningsvis ska dessa olycksrapporter kunna bidra i positiv riktning.

Därför ber vi nu alla träningsledare i Fredrikshof att skyndsamt och noga fylla i  det frågeformulär som du hittar här (eller kopiera mallen nedan och fyll i aktuella uppgifter) vid olyckstillfället. Mejla in det till vår grupp, med kopia till klubbens styrelse. Uppstår det några frågor eller oklarheter så kontakta gärna oss på ledare-utbildning-sakerhet@fredrikshof.se

Stort tack för er medverkan!

Mall för Incidentrapport

Registrerade uppgifter 

Förnamn: Anna 

Efternamn: Andersson 

Personnummer: 1973**** 

E-post: xxxx.xxx@xxx.com 

Mobiltelefon: 0707131415

Jag är medlem i Fredrikshof CK: Ja 

Vilken träningsgrupp cyklade de inblandade i: Mellangrupp Brostugan

Vilken typ av cykel användes: Racer 

Ambulans tillkallades: Nej

Uppskattad hastighet: 35 

Vilken däcktyp användes: Däck anpassade för landsvägscykling 

Ev nederbörd vid tillfället: Nej 

Temperatur vid tillfället för incidenten/olyckan: 28 

Bedömd orsak till incidenten/olyckan: Oklart gick på hjul 

Andra fordon inblandade i incidenten/olyckan: Nej 

Hur bedöms erfarenheten hos de inblandade: God 

Vilken typ av cykling ägnade sig gruppen åt: Vanlig gruppkörning träning 

Omfattning på skadan / skadorna: 3 cyklister gick omkull mindre blessyrer. En cykel obrukbar (sprucken ram) de andra mindre skador. 

Ljusförhållanden då incidenten/olyckan ägde rum: Bra 

Vägförhållanden då incidenten/olyckan ägde rum: Bra 

Datum för incidenten/olyckan: 2018-07-03 

Plats för incidenten/olyckan: Storgatan/Västervägen 

Träningsställe där incidenten/olyckan ägde rum: Fredrikshof Brostugan

Antal inblandade i incidenten/olyckan: 3 

Gruppledare vid tillfället: Anna Andersson 

Övriga kommentarer: Jag som ledare har rapporterar för de 3 inblandade