Information

Nedan kan du hitta information om:

 • Uppträdanderegler
 • Doping
 • Försäkring
 • Ersättningsmodellen

Uppträdanderegler

Fredrikshofs IF Cykelklubb allmänna uppträdanderegler

 

När man tar på sig en klubbdress så företräder man klubben. Både man själv, klubbkompisar och andra cyklister kan bedömas efter hur man uppträder i olika situationer. Därför bör man tänka på att uppträda på ett sätt som gör att man skapar lugn och vänlighet i trafiken, både för stunden och för framtiden.

 

Tänk på att "felaktigt" beteende drabbar även dina klubbkompisar och andra cyklister, samt dig själv i ett senare skede. 

 • Behandla andra som du själv vill bli behandlad.

 • Föregå alltid med gott exempel för andra trafikanter.

 • Var hjälpsam mot cyklister och andra trafikanter.

 • Bär alltid hjälm när du cyklar, som förebild för andra cyklister och för din egen säkerhet.

 • Följ trafikreglerna och riskera inte olyckor genom stressande situationer.

 • Skrik inte, slå inte på bilar eller gör obscena tecken till andra trafikanter när de gör fel.

 • Stanna alltid vid olyckor och kolla om hjälp behövs.

 • Anpassa farten efter trafiken runtomkring för att undvika farliga situationer.

 


 

Antidoping

Har du koll på vad du stoppar i dig?

Trodde du som de flesta, att doping är anabola steroider, bloddoping och inget som rör en motionär?

Vår Antidopinpolicy gäller ALLA medlemmar i Fredrikshofs IF CK

Klubbens roll i dopingfrågor är att informera, men det är ALLTID du som enskild individ som har ansvar för att inte dopa dig. Och straffet är lika hårt för alla, oavsett misstag eller inte, avstängning från all verksamhet under två år.

Både SCF, RF och även FASS rekommenderar alla att avstå helt från alla typer av kosttillskott - man har än så länge inga tecken på att de är till nytta och den här typen av produkter kontrolleras av Livsmedelsverket, inte Läkemedelsverket, vilket innebär att det inte ställs samma krav på hur producenterna ska redovisa innehållet. Det innebär att ingen vet exakt vad dessa produkter innehåller!

 


 

Antidopingpolicy för Fredrikshofs IF CK

Fredrikshofs IF CK tar avstånd från varje form av doping. Att hantera eller inta preparat som är förbjudna enligt svensk lag kan ge upp till två års fängelse.

Vi vill att vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger, förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder. Det är varje enskild medlems ansvar att inte vara dopad.

Antidopingpolicyn syftar till att fastställa vilka regler som gäller avseende doping I Fredrikshofs IF CK och hur vi säkerställer att undvika dopingfall i klubben.

 

Doping

Med doping menas bruk av de substanser eller metoder som förbjudits av Riksidrottsförbundet (RF), Svenska Cykelförbundet (SCF), Internationella Cykelförbundet (UCI), Internationella Olympiska Kommittén (IOK) och/eller World Antidoping Agency (WADA).

Aktuell dopinglista finns på www.rf.se eller på närmaste Apotek. 

 

Klubbens ansvar

Klubbens ansvar är att informera medlemmarna i antidopingfrågor.

Så här gör vi för att undvika doping i vår klubb:

 • Informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingpolicy

 • Informerar klubbens ledare/tränare och tävlingsidrottare om Riksidrottsförbundets (RF:s) "Antidopingfakta".

 • Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med sina aktiva.

 • Uppmanar klubbens medlemmar att göra Riksidrottsförbundets kunskapsprov på www.rf.se/vaccinera.

 • Informerar klubbens medlemmar om policyn.

 

Cyklistens ansvar

Varje cyklist är ALLTID själv ansvarig för att inte vara dopad. Det åligger cyklisten att förvissa sig om att de eventuella preparat man använder är dopingklassade eller inte.

 

Cyklistens ansvar innebär:

 • Att inte inta eller inneha dopingklassade substanser

 • Att hålla sig informerad om vilka regler som gäller för doping

 • Att hålla sig informerad om vilka regler som gäller som medlem I Fredrikshofs IF CK

 • Att i förekommande fall då man av läkare fått preparat utskrivna som innehåller substanser som finns upptagna i dopinglistan, själv söka dispens för dessa hos SCF. Aktuell dopinglista finns på www.rf.se eller på närmaste Apotek.

 • Att iakta stor försiktighet vad gäller kosttillskott. Klubben rekommenderar alla medlemmar att avstå helt från denna typ av preparat.

 

Regler avseende doping

Skulle en medlem avstängas av Svenska Cykelförbundet eller RF efter att ha lämnat ett positivt dopingprov, har medlemmen genom detta åsamkat klubben sådan skada att denne omedelbart fråntas sitt medlemskap i klubben. Medlemmen får omedelbart lämna samtliga eventuella uppdrag i klubben och får inte delta i någon av de aktiviteter som arrangeras av klubben, som exempelvis träningar, motionslopp, kurser och seminarier.

 

Informationspolicy

I händelse av dopingfall är det klubbens ordförande som är extern kontaktperson. Det åligger styrelsen att se till att antidopinginformationen på klubbwebben är uppdaterad.

Det åligger styrelsen att omedelbart kontakta klubbmedlemmarna via mail, för att informera om vad som har hänt. Om styrelsen så beslutar läggs ett meddelande ut på klubbwebben.

Har du frågor som gäller missbruk av dopingmedel kontakta Dopingjouren tel. 020-54 69 87. Du får vara anonym om du vill.

Har du frågor som gäller samhällets insatser för att åtgärda dopingproblemet kontakta Folkhälsoinstitutet tel. 08-566 135 00.

 


 

Försäkring

Alla i klubben är kollektivt olycksfallsförsäkrade hos Folksam!

 

Försäkringen gäller vid tävling och träning (cykel). Inträffar ett olycksfall under aktiviteten gäller försäkringen. Försäkringen gäller även under tävling/träning på annan ort och utomlands (vid utlandsresa i högst 45 dagar).

Försäkringen lämnar en schabloniserad engångsersättning som styrs av skadans diagnos en sk akutersättning som ska täcka en del av kostnaderna för läkarvård.

Försäkringen gäller utomlands men kan inte ersätta den faktiska vården utomlands utan då gäller ens eget Reseskydd i hemförsäkringen, där är det dock viktigt att kolla upp så den gäller under idrottsliga verksamheter. Är man en grupp och åker på tävling utomlands eller träningsläger kan man teckna på en reseförsäkring för gruppen hos oss (idrottsreseförsäkring)

Kontakta Folksam för mer information samt vid eventuell skada.

Telefonnummer: 0771 - 950 950

Vårt försäkringsnummer är: KF-5390126-000

Försäkringsvillkor finns här.

 

Fredrikshof IF CK ersättningmodell 2024

 

 1. Styrelseledamot

  Ett civilt plagg från Bioracer sortiment för representation per kalenderår.

 

 1. Kommittéansvarig / Kommittédeltagare / Huvudledare / Tävlingsansvarig/Träningsledare

  Ingen ersättning.

 

 1. Mastergruppledare Vätternrundans lopp

  Startavgift till Vätternrundans lopp.

 

 1. Mastergruppledare motionslopp

  Ingen ersättning.

 

 1. Funktionärsuppdrag

  Ingen ersättning.

 

 1. Ledarträffar och kommittéträff

  Gemensam lunch/middag/fika för max 250 kr inkl alkoholfri dryck/person 2 ggr per år (Uppstart samt säsongsavslut).
  Gäller aktiva ledare (6 ledaruppdrag per år)

   
 2.  Bidrag till startavgift vid tävling

  Ersättning ges för startavgifter upp till 2000 kronor per kalenderår och cyklist, så länge cyklisten tävlar för Fredrikshof. Detta innebär att cyklisten måste vara anmäld med Fredrikshof som klubb och ha på sig klubbens tröja under tävlingen. Ersättning gäller endast för lopp som kräver tävlingslicens.