Motionslopp


Vätternloppen 2023
Vätternloppen 2023

Intresseanmälan öppnar i augusti 2022

För att få åka med Fredrikshofs mastergrupper behöver du uppfylla de förutsättningar som varje grupp har angivit.

Vätternrundan är ett långt lopp (315 km) som kräver mycket av deltagande cyklister och säkerhet är nummer ett för Fredrikshof. Det är därför varje ledare som väljer ut sitt lag och du bör svara uppriktigt på alla de frågor som ledarna önskar ha svar på.

Intresseanmälan görs till önskad grupp, man skall INTE intresseanmäla sig på Vätternrundans hemsida.

Ledarna kommer att meddela deltagarna snarast efter att anmälan stängt 2022-10-01 om man kommit med eller ej.

Antagna deltagare kommer då att få en unik kod av ledarna som man via "Mina sidor" på Vätternrundans hemsida fullbordar sin anmälan samt genomför betalning senast 2022-10-19.

Hålltider:

 1. Sista intresseanmälningsdag till Fredrikshof CK Mastergrupper 2022-10-01.
 2. Sista anmälningsdag via "Mina sidor" med kod från Mastergruppsledare 2022-10-19.

 

Läs noga om respektive mastergrupp och vad som gäller för deltagande. Tänk till vad som passar dig bäst. Hur mycket tid har du att lägga på träning? Överskatta inte din förmåga.

Anmäl ditt intresse endast till en grupp (inte flera). Om du ändå råkar anmäla till flera finns det risk att båda anmälningarna går om intet!

Som Masterledare förväntas du:

 • Vara medlem i Fredrikshof CK
 • Välja medlemmar till sin grupp utifrån anmälan
 • Kommunicera med gruppmedlemmarna
 • Kommunicera med VR-kommittén
 • Delta i VR-kommitténs informationsmöte
 • Skapa gruppspecifika mål och förutsättningar
 • Hantera ev. avhopp och byten tillsammans med VR-kommittén
 • Fredrikshof CK står för startavgiften

Som deltagare förväntas du:

 • Vara medlem i Fredrikshof CK.
 • Utföra funktionärsuppdrag.
 • Bära klubbkläder ytterst, minimikrav tröja.
 • Följa gruppspecifika mål och förutsättningar.
 • Logga in och anmäla ditt deltagande på Vätternrundans hemsida enligt Masterledarnas instruktioner.