Extra årsmöte 5 september

  • 6 aug 2023

Välkommen på extra årsmöte!

Extra årsmöte den 5 september 2023 kl 18.00!

Du kan välja att vara med fysiskt eller digitalt via Teams. Se mer under Anmälan.

Agenda till extra årsmötet och styrelsens motivering till ändring av räkenskapsår finns under Dokument - Extra årsmöte 2023.