Arvoden och ersättningar 2023

  • 2 dec 2023

Alla anspråk avseende ersättningar, utlägg med mera för 2023 skall vara inskickade till kassören SENAST 2023-12-10 för att de ska betalas ut innan årsskiftet. Mallar för detta finns under Dokument - Administration.