Roslagsvåren inställd!

  • 23 apr 2023

Roslagskommittén och styrelsen för Fredrikshof har tagit beslut att ställa in Roslagsvåren som skulle gått den 7 maj 2023.

Beklagligt nog har det inte varit möjligt att anlita det antal funktionärer som behövs för att arrangera loppet. Anmälningsläget är att funktionärer saknas för kritiska funktioner och för det beställnings-, bemannings- och planeringsarbete som måste starta nu, man kan alltså inte vänta till dagarna före loppet och se om några funktionärer tillkommer.

Kanske kan Fredrikshof arrangera Roslagsvåren ett framtida år, men vi måste i så fall hitta formerna för ett lyckat arrangemang, både från arrangörssidan och från deltagarhållet.

Vad gäller återbetalning till anmälda deltagare kommer vi att att hantera det i närtid.