Sammanfattning årets första Ledarträff, mars 2024.

 • 28 mar 2024

Se de punkter som diskuterades under mötet.

Årets första ledarträff på Farsta Gård 24 mars.

Sammanställning av medlemenkät ska publiceras på hemsidan. Enkäten kommer att upprepas regelbundet, syftet är att få in input från medlemmarna.

 1. Utbildning
 • Ledarteamet tar fram guidelines på förväntningar på en träningsledare
 • Akut sjukvård (inkl HLR)
 • Lagar och trafiksäkerhet (grus och landsväg)
 • Olycksfallsförsäkring
 • Case studies- hur ska en ledare agera vid olika situationer?
 1. Inspirationsdag
 • After bike för alla
 • Fika under träningen
 • Föredrag- bjuda in företag för inspiration (styrelse)
 1. Introduktionscykling
 • Få ledare till intro och lugna grupper
 • Följa upp de nya som var med
 • Hur syns vi?- Annonsera mer
 1. Social rides för marknadsföring
 • Testa nya träningsställen och utnyttja klubbens storlek
 • Cykla med syfte att hitta bra fikaställen?
 1. Vårlopp
 • Arrangörsteam behövs -Mälaren runt format
 • Möjlighet att arrangörsteamet cyklar också under loppet
 • Ny kortare bana- flera varv alternativt samma bana med mindre grupper- säkerhet!
 • Styrelsen efterlyser resurser till loppet via alla infokanaler
 1. Gravel
 • Andra dagar än landsväg för minskad konkurrens
 • Intro till gravel – hur ser ett träningstillfälle ut?- privata vägar
 • Upplägget ska publiceras innan själva träningen
 • Annonsera om att vi kör mer än bara landsväg
 1. Ledarteamet
 • Huvudledarna utgör framåt klubbens ledarteam och Anti Wendel utsågs till sammankallande
 • Ledarteamet ansvarar för: ledarutbildning och ledarträffar (2 ggr per år)
 • Samarbete mellan träningsställen vid ont om ledare?
 • Per Forsgren skapar två mailgrupper en för ledare och en för huvudledare
 1. Övrigt
 • Infoblad om Fredrikshof som våra samarbetspartners kan dela ut?
 • Krav på varje kommitté- styrelsen tar fram riktlinjer
 • Facebook är fortsatt vår kommunikationskanal gentemot medlemmar för träningar och dylikt