Klubben behöver en föreningsrevisor

  • 19 dec 2023

Läs mer om ett spännande uppdrag.

Fredrikshof har en förtroendevald verksamhetsrevisor men för den ekonomiska revisionen har vi under flera år anlitat extern revisor som innebär en stor kostnad för klubben.

Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha extern revisor utan man kan ha en eller flera förtroendevalda revisorer. Därför efterlyser styrelsen nu en föreningsrevisor med inriktning på granskning av klubbens ekonomi. De formella kraven på en föreningsrevisor är få:

  • han/hon ska vara myndig
  • inte försatt i konkurs
  • inte själv ha en förvaltare

 

Arbetsuppgifterna är att granska ekonomin och säkerställa att styrelsen sköter den på ett korrekt sätt. Kontrollera verifikat, ekonomiska rapporter och bokföring och jämföra mot budget.  Då föreningens redovisning är upprättad av en Auktoriserad redovisningskonsult så är styrelsens bedömning att uppdraget som föreningsrevisor inte blir så belastande.

Styrelsen tror att en lämplig bakgrund är om man är redovisningsekonom eller kanske själv är revisor till yrket. Vi tror också att revisionen kan göras i samarbete med verksamhetsrevisorn som är väl bekant med föreningens arbete sen många år.

Kontakta valberedningen om du är intresserad, maila anna.paues@gmail.com