Ny ersättningsmodell för dem som engagerar sig i Hofvet

Äntligen är den nya ersättningsmodellen för klubbens funktionärer på plats! Den gäller för alla som engagerar sig i klubbens olika kommittéer och på andra sätt gör vår klubb till vad den är. Den ersätter den gamla modellen där vissa funktionärer ersattes med klädcheckar, andra inte alls.

Den ersättningsmodellen vi nu går ifrån

Den gamla modellen har lidit av bristande översyn och har används reflektionsfritt i många år. Den bygger på att en insats får ett antal värdestämplar. Efterhand som klubben har växt och organisationen utökats har värdestämplarna inte förändrats och insatserna inte viktats.

Många funktioner har ersatts blygsamt men sedan har medlemmen ändå haft fortsatta kostnader för cykelutövandet samt dessutom i annat engagemang inom klubben.

En arbetsgrupp tog under 2014 fram ett förslag, detta har sedan bearbetats inom styrelsen (inklusive avstämning med den gamla arbetsgruppen) för att nu presenteras. I budgeten för 2015 finns en post just för denna ersättningsmodell.

Slutsats

Vi vill nu göra det lönsammare att engagera sig i klubben och idrotten. För dem som är allra mest engagerade vill vi också att det ska belönas med mindre kostnader. Det ska också vara lätt att pricka in sin ersättning i förhållande till den roll man har eller vill ha.

Läs om ersättningsmodellen i denna PDF (kräver inloggning).

Uppdatering: En smärre förändring har skett i när det gäller ersättningen för motionslopp.

Publicerad: 2017-01-16

Annonser
Windfree AccessRehab Umara 2017 Avonova Active Trimtex Cykelcity
Fredrikshof IF Cykelklubb är Sveriges största cykelklubb.
Klubben har träningar på landsväg, MTB och även CX.
Träningar utgår från bl.a. Brostugan/Mälaröarna, Farsta, Lidingö, Nacka, Slagsta, Stäket, Täby och Värmdö. Vi arrangerar Roslagshösten och Roslagsvåren.

Vår ambition är att hålla med ett utbud av träning som passar alla åldrar, typer och platser i Stockholm.

Postadress: Fredrikshofs IF Cykelklubb, Box 8075 163 08, SPÅNGA